Pamiętaj, że jeśli miałeś kiedykolwiek wypadek:

  • wypadek komunikacyjny, czyli jako kierowca, pasażer albo pieszy
  • wypadek w pracy, na magazynie albo nawet podczas jazdy do pracy lub z pracy

Przysługuje Ci odszkodowanie.

Przykładem urazu zdrowotnego są:

  • szkody cielesne – rozcięcia, złamania, obtłuczenia itp. powstałe w wyniku wypadku czy zaniedbania – mogą to być urazy krótkotrwałe objawiające się bólami mięśni, ale także urazy trwałe (uszkodzony kręgosłup, choroba nabyta, amputacje).
  • urazy psychologiczne – stres, obawa przed podróżą, depresja – krótkotrwałe oraz stałe.

Odszkodowanie zdrowotne ma na celu przywrócenie pokrzywdzonego do stanu wcześniejszego. Może polegać na wypłaceniu odpowiedniej sumy pieniężnej, która zrekompensuje doznany ból i cierpienie.

Wartość odszkodowania jest ustalana na podstawie komisji medycznej, która jest powoływana przez kancelarie Cię reprezentującą.

Na wartość odszkodowania ma wpływ wiele czynników, m.in.:

  • długotrwałość urazu
  • rodzaj urazu – uraz trwały czy tymczasowy
  • rodzaj leczenia – operacji, rehabilitacji itp
  • wpływ na życie codzienne oraz zawód wykonywany

Zarówno jeśli chodzi o straty materialne i np. uszkodzenie samochodu, jak i straty zdrowotne. Dotyczy to tak samo np. bólu pleców, złamań, jak i stresu powypadkowego czy nawet bezsenności, która może być wywołana traumą po takim wypadku.

Miej na uwadze, że nie zawsze odczuwasz ból bezpośrednio po wypadku, czasem dopiero kilka dni, a czasem konsekwencje wypadku są dopiero po kilku latach. Tak samo jak w przypadku naszego klienta Marcina, który miał z pozoru niewinną stłuczkę w 2015 roku, która po kilku latach doprowadziła do operacji biodra! Gdyby to wszystko było zgłoszone prawidłowo i na czas dziś mógłby oczekiwać nawet 50 tysięcy funtów odszkodowania.

Pomyśleć o takim ubezpieczeniu powinni wszyscy, którzy mają wysokie ryzyko złamań w swojej pracy: budowlańcy, kierowcy, osoby które pracują na wysokościach.

POLISY WYPADKOWE – jak to wygląda?

Warto tutaj również wskazać o istnieniu polis wypadkowych w UK. Takie ubezpieczenia mogą obejmować zarówno złamania, zerwane więzadła, jak również koszty rehabilitacji czy nawet pobytu w szpitalu, gdzie za każdą dobę spędzoną w szpitalu można otrzymać nawet 250 funtów. A z kolei za każde złamanie kości 3750 funtów. Jeśli np. do złamania dojdzie na skutek upadku z wysokości, można wówczas otrzymać nawet 30 tysięcy funtów!

Pamiętaj! Dbaj o swoje zdrowie, ale również i swoje interesy. Masz tylko jedno życie! Przecież ubezpieczenie samochodu robisz co roku…